पूर्ण स्वचालित फ्लैट मास्क मेकि Machine १ + २

  • Fully Automatic Flat Mask Making Machine 1+2

    पूर्ण स्वचालित फ्लैट मास्क मेकि Machine १ + २

    यो रेखा अनुहार मास्क स्लाइस बनाउन फोरम गैर बुना कपडा प्रयोग र स्वत: अनुहार मास्क स्लाइस मा ईयरलूप थप, यो चिकित्सा अनुहार मास्क बनाउन एक आदर्श उपकरण हो। हामी तपाईलाई अनुहार मास्क मेसिन प्रदान गर्न सक्दछौं बिभिन्न आकार र बिभिन्न शैलीको फेस मास्क बनाउनका लागि।